Xuân năm ấy...
ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ
Kỷ niệm 37 Năm ngày
30 Tháng Tư Đen

MÙA XUÂN NĂM ẤY, CỦA 37 NĂM VỀ TRƯỚC

Đàn Bò Vào Thành Phố
Tác giả: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly

PK1
Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn bò vào thành phố
Không còn ai hỏi thăm
Đàn bò tìm dòng sông
Nhưng dòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn!
PK2
Một người vào thành phố
Đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố
Không còn ai người quen
Người tìm về đồng xanh
Nhưng đồng đã bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Người chợt nghe xót xa đất mình!
ĐK:
Ôi quê hương đã lầm than
Sao còn, còn chiến tranh
Mẹ già hết chờ mong
Đã ngủ yên
Mẹ già mãi ngủ yên!
Buông lời ru cho muôn năm
Buông vòng nôi cho hư không
Cho hư không buông bàn tay
Con đi hoang
Con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này!
PK3
Đàn bò vào thành phố
Reo buồn tiếng hạt chuông
Một người vào thành phố
Nghe hồn giá lạnh băng
Người tìm về đầu non
Nhưng rừng đã bỏ hoang
Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
Người lặng nghe đá lên trong mình!


Nó đó! Thằng chăn bò tồi nhất Đông Phương! Bạn bấm vào mặt nó để biết thêm về nó!!!

 

Đăng ngày Thứ Ba, APR 12th, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH