Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

VIẾT CHO CÁC CON BÁC SĨ NGUYỄN SƠ ĐÔNG
Về ngày 30/4/1975

  
Ba lớn lên thời chinh chiến. Ba học tiểu học ở trường Đỗ Hữu Phương (sau đổi là Hùng Vương), trung học ở Chasseloup Laubat/Jean Jacques Rousseau. Đại học Khoa học, đường Cộng Hòa. Đại học Y khoa, 28 Trần quý Cáp, Sài Gòn.

Tạm quên đi khía cạnh chính trị, xã hội.... Ba đi học được là nhờ những người cầm súng giữ an ninh cho Sài Gòn, nơi Ba đi học. Đối với những người nầy, Ba mang ân tình và nợ máu, vì họ đã đổ máu cho Ba yên ổn mà đi học. Họ là những chiến sĩ Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, sau đổi là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH)

Biến cố 4/75 Ba không đủ can đảm, không đủ sức đổ máu mình để trả ơn cho họ. Nhưng Ba không hèn để phản bội họ.

Ba nói thật rõ là Ba rất kính trọng những người con hiếu thảo, về quê hương mình phụng dưỡng, giúp đỡ cha mẹ, những đồng hương, chiến hữu bất hạnh, chăm sóc mộ phần người thân... hay cưu mang những ai kém may mắn, chật vật, khốn khổ còn ở Việt Nam.

Nhưng, đối với Ba, những người "gọi là" trí thức, đỗ đạt bằng tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, cao học.... Nghĩa là những người được yên ổn để đi học như Ba, ở miền Nam (VNCH), trong lúc những chiến sĩ QLVNCH đổ máu để bảo vệ họ, nay lại về Việt Nam để ăn chơi, du hí, chén chú, chén tôi, anh anh em em với Việt Cộng, đã làm một việc nhơ nhuốc như ở truồng đi giữa phố.... Nghĩa là còn xấu xa hơn những gái ăn sương.

Phận em vốn dĩ gái long đong,
Nhưng chỉ thoát y chốn cấm phòng,
Không như trí thức (khoa bảng) Cộng Hòa cũ
Nhơ nhuốc cởi truồng giữa chợ đông.


Ba lập lại cho rõ, các con đừng hiểu lầm: Ba RẤT TÔN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI VỀ VIỆT NAM VỚI MỘT MỤC ĐÍCH VỊ THA, VÌ NHIỆM VỤ LÀM CON, LÀM NGƯỜI, LÀM CHIẾN HỮU. Ba chỉ lên án những kẻ về VN... để gọi là "hưởng thụ"


Y-sĩ Đại úy Nguyễn Sơ Đông Sư Đoàn 25 Bộ Binh/QL-VNCH
Y-Khoa Sài Gòn 1965 Số quân 59/152-241


        
Nguồn: Internet E-mail by Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TĐ, TĐ1ND, BĐTCĐT/SĐND, QL-VNCH chuyển
     

 Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Đăng ngày Thứ Sáu, December 14, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH