Bắc đẩu tinh

 

 

LỊCH VIỆT NAM CỘNG HÒA

liên hỘi cỰu chiẾn sĩ vùng hoa thỊnh đỐn hân hoan chào mỪng
QUÝ VỊ & TOÀN THỂ ANH CHỊ EM CỰU CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA KHẮP NĂM CHÂU

Trang web này đăng LỊCH Thường niên.  Tụ sở chính phát hành lịch thường niên nằm tại đây:
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3914-3914

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Cờ vàng bay bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Ban Kỹ Thuật trình bày

 

Đăng ngày Thứ Bảy, FEB 14, 2009
Cập nhật hóa ngày Chúa Nhật, April 12, 2014 - đổi sang html5
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH


Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang