MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

Thượng tọa THÍCH KỂ TRUYỆN!

(Thích Thấy Sao Nói Vậy)

Ngã tọa trên bàn
Kiến: Nam tự Đông chí
Nữ tự Đoài lai
Nam kiến nữ như hổ kiến trư
Nữ kiến nam như ngư kiến thủy
Nam cấu mộc vi sàng
Nữ giải y vi tịch
Nam qùy như hổ phục
Nữ ngọa như long phi
Tiền nhất thăng nhất giáng
Hậu ma khứ ma lai.
Nguồn: Internet E-mail by Thiền sư Thích Ái Nhất chuyển

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Năm, January 12th, 2012
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH