MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

TU HÀNH

Gửi tặng nhà sư Chân Phước
Tu hành chiếc áo rộng thùng thình
Mang mãi ai ơi quá bực mình
Khổ nỗi chị em mê nó quá
Thôi thôi giữ lấy để tàng hình
Mặc vào giả mặt say kinh kệ
Cởi tuột chơi trò khỉ cũng kinh
Vận đỏ gặp em thôi đủ kiểu
Lên giường khoái lạc đất rung rinh

Lê Tất SướngNguồn: Internet E-mail by tác giả Lê Tất Sướng chuyển

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Hai, June 18th, 2012
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH