MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
By NTTH-TH24

Bấm nút "Play" để xem phim chớp bóng.
(Chú ý: Nếu trên màn ảnh chỉ hiện lên chữ "x" màu đỏ ở trên tận cùng góc trái, hay không có gì hết,
thì bạn nên điều chỉnh chương trình Internet Browser của bạn cho chạy "Run
Signed ActiveX controls")

Chú ý: Nếu bạn không muốn dùng "Signed Activex control" để xem phim on-line, bạn có thể bê cuộn phim này về máy
bằng cách "Right-click" vào đây, & chọn "Save target as" (Size: 45MB), sau đó hướng dẫn chương trình để lưu trữ phim vĩnh viễn
vào bộ đĩa (Hard Disk Drive/HDD) trên máy bạn.  Và từ đây bạn có thể nhẩn nha xem phim khi có thời gian.
Phim được thiết lập ở dạng Windows Media Video (WMV), vì thế máy của bạn phải được trang bị
chương trình Microsoft/Windows Media Player thì mới xem phim được.
 Muốn điều chỉnh màn ảnh, bạn "
right-click" ngay trên
màn hình và chọn "
Zoom", sau cùng chọn "khổ (size)" của màn hình.

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Bảy, AUGUST 27th, 2011
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH