MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

JUPE HOA KỲ...
NHẠI THƠ ÁO LỤA HÀ ĐÔNG CỦA NGUYÊN SA!

Nắng Hoa Kỳ anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc jupe hở mông
Anh vẫn yêu kiểu jupe ấy vô cùng
Bài thơ anh bài thơ con cúi trắng

Anh còn nhớ em ngồi đây jupe ngắn
Hương mùa xuân tỏa ngát ở xung quanh
Linh hồn anh cảm thấy rất thung dung
Tay dang rộng đón em lòng mở cửa

Đón một bữa anh bàng hoàng một bữa
Đón hai hôm anh còn xác không hồn
Tuổi học trò hăm mấy vẫn còn non
Đôi mắt mệt lơ mơ như bợm ruợu

Em sắp nói anh ý chừng ngất xỉu
Mắt chưa nhìn da anh trở màu xanh
Anh trông em, tuy lấm lét vẫn ân tình
Tay buông thõng sức anh như muốn tuyệt

Em thường đến không đi anh đã biết
Rà như mưa như bão có ngừng đâu
Anh gầy mòn không sức để cho nhau
Em biết thế ra đi không trở lại

Anh mừng quá như ngây như dại
Mừng anh ca anh hát rộn vang lời
Em đi rồi máu ấm lại về môi
Chuyện quá khứ trên vai buông ghánh nặng


Em ở đây hỡi mùa xuân jupe ngắn
Hãy giữ giùm anh bài thơ con cúi trắng...

Lê Tất SướngNguồn: Internet E-mail by tác giả Lê Tất Sướng chuyển

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Hai, June 18th, 2012
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH