MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

NHỮNG KHOÁI LẠC CỦA TỔ TIÊN NGƯỜI VIỆT

Lời giới thiệu: Thời Nhà Lý, Thiền sư Thích Khoái Lạc rất giỏi về Văn chương Việt và Hán. Ngài có cái thú nhìn cuộc đời bằng một khía cạnh rất "trần thế" và dĩ nhiên là rất thực tế, tự nhiên không cần dấu diếm, e lệ, hay văn hóa đài các, tóm lại rất bộc trực. Khác với cụ Trần Văn Hương một tẹo (Cố Tổng Thống Đệ Nhị VNCH) của thế kỷ 20 là lúc sinh thời... ngồi buồn (trong tù) cụ Hương không biết mần chi nên... gãi háng nhìn "giái lăn tăn..." cho quên đời thế mà vẫn thoải mái làm chính trị đến cuối đời.

Riêng Thiền sư Thích Khoái Lạc thì ngài để lại trong kho tàng văn học của Việt lẫn Hán cho chúng sinh đời sau như vầy:

 

A. VIỆT NGỮ TINH HOA

Có hai loại Tứ khoái được liệt kê dưới đây:

TỨ KHOÁI THƯỢNG: gồm

1. Ăn
2. Ngủ
3. Đụ
4. Ỉa


TỨ KHOÁI HẠ: gồm

1. Ăn vặt
2. Ngủ gật
3. Đụ lang
4. Ỉa vất [Ỉa bạy đó!
]

B. HÁN VĂN TINH TÚY

Có Tứ Khoái Tâm và Tứ Khổ Thân:

TỨ KHOÁI TÂM: gồm

1. Thất Niên Cửu Hạn Phùng Cam Vũ
2. Thiên Lý Tha Hương Ngộ Cố Tri
3. Tu Sĩ Động Phòng Hoa Chúc Dạ
4. Lão Niên Kim Bảng Quải Danh Thì


TỨ KHỔ THÂN: gồm

1. Diêm Điền Cửu Hạn Phùng Cam Vũ
2. Hữu Trái Tha Hương Ngộ Cố Tri
3. Bạo Bệnh Động Phòng Hoa Chúc Dạ
4. Thiếu Niên Kim Bảng Quải Danh Thì
Ghi chú:

Hoa chúc: Đuốc hoa, khi động phòng thì người ta thường đốt đuốc cho sáng
Diêm Điền: Ruộng muối

 Nguồn: Internet E-mail by Thiền sư Thích Khoái Lạc kể

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Tư, February 1st, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH