MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

STEVE BRIDGES AS PRESIDENT OBAMA
(Nam tài tử Steve Bridges trong vai Obama)

Bạn bấm nút "Play" để xem phim hoặc xem trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/WH_a0cGVRmI

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

 

 

Đăng ngày Thứ Sáu, October 26th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH