MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH


NGƯỜI BAY
Ban Kỹ thuật sưu tầm
 

 

1. Bạn bấm nút "Play" bên trên để xem phim ở dạng MP4.
2. Nếu máy không trình chiếu phim thì bạn thử xem chương trình trên hệ thống Youtube tại đây:
http://youtu.be/n4CX-8Eo_6I

Nguồn: Internet*

*Mục đích để giải trí

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Ba, MAY 10th, 2011
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH