MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

LỜI MẸ DẠY CON "GIAI"

1. Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

Nghe xong, cậu con trai òa khóc.  Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Sao con khóc?
- Con thương bố con quá.  Chính vì thế mà bố con mất sớm.

Không ai muốn rơi vào tình trạng bi đát này!!!

 

 


Nguồn: Internet E-mail by ĐPQ QL-VNCH Lê Tiến Dũng, Khóa 4-71/SQTB/TĐ chuyển

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Ba, September 25th, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH