Bắc đẩu tinh


Tết Nguyên Đán - Bính Thân 2016
Giải trí Lành mạnh

Mừng Xuân Mới - BÍNH THÂN 2016

Phụ lục

 

2016

 

 

 

2009 - 2015

 

 

 

Phụ lục

MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC CÁC ĐOẠN PHIM GIẢI TRÍ SAU ĐÂY:

Đoạn đường chiến binh, Bài học 2 của Binh nhì Sóc
Đoạn đường chiến binh, Bài học 1 của Binh nhì Sóc
Người Bay (MAY 10th, 2011)
Đồ nghề của các Bố
Đĩa Bay (UFO)
Xưng tội bằng máy điện toán (Aug 31, 2010)
Phi công nói chuyện với hành khách (Aug 31, 2010)
Con chim thông minh (Aug 31, 2010)
Tài điều khiển máy bay từ xa của một viên Hoa tiêu (Amazing Remote-control Pilot)

 

 

Đoạn Đường Chiến binh (ĐĐCB), Bài học 2 - Mưu sinh của Binh-2 (B2) Sóc

 

 

 

 

Đoạn Đường Chiến binh (ĐĐCB), Bài học 1 của Binh nhì (B2) Sóc


 

 

Đồ nghề của các bố

 

 

 

 

 

 

 

 

Đĩa Bay (Unidentified Flying Object) - AUG 23, 2010

 

 

 

 

 

Xưng tội bằng máy điện toán

 

 

 

 

 

Phi công nói chuyện với hành khách

 

 

 

 

 

Con chim thông minh

 

 

 

 

 

TÀI ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY TỪ ĐẰNG XA CỦA MỘT VIÊN HOA TIÊU
(Amazing Remote-control Pilot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu các Quân-Binh chủng QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn:BKT Sưu tầm;Trình bày & Ấn loát

 

Đăng năm 2009
Cập nhật hóa ngày Chúa Nhật, January 3, 2016 - Đổi sang html5
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 


Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang