MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

CÁN BỘ "VU KHỐNG"

   
Ca sĩ Trần Ngọc Phong (tự PHONG RÂU) ...rất "ga lăng" với phái nữ. Một lần trước mặt anh em [tù cải tạo], anh lân la đến làm quen với một "nữ cán bộ"

- Không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, chứ tôi thấy cán bộ quen lắm? Hình như cán bộ quê "đồng bằng Sông Cửu Long"?
- Không, tôi người miền Bắc.
- Thế vậy chắc cán bộ đã vô Nam và sống gần phi trường Tân Sơn Nhất?
- Không, tôi chưa hề vào Lam. Tại sao anh hỏi thế?
- Tại tôi thấy cán bộ... bằng phẳng quá. Cán bộ cái nhăn mặt, một lúc mới hiểu ra:
- Im ngay, anh đừng "nếu náo" như vậy.
- Không dám đâu. Xin cán bộ bớt lóng. Cán bộ "
vu khống" tôi rồi!!! Xin lỗi xin lỗi!!
  

  
(Phải công nhận rằng kỹ thuật "nói lái" trong tiếng Việt ta thật tài tình, ăn đứt thiên hạ). Anh em được một phen cười vỡ bụng!

Nguồn: BKT trích từ truyện ngắn Ca sĩ Trần Ngọc Phong... Là một câu truyện có thật 100%
    

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

 

Đăng ngày Thứ Ba, March 6th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH