Bắc đẩu tinh

 

 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH
Đường lên Xã Hội Chủ nghĩa thật gian truân!

 

 

 

 

chiệng kể dzìa một cây cầu đứt đôi...

 

... eo ơi! đường lên "xã hội chủ nghĩa" xeo-mờ gian nan dữ hè các "đồng-chí-bắc-phét" ui!
thôi thì quý eng-dzìa-dzới chín nghỉa guốc dzoa VNCH đi, nhơn dzơn miền nôm VNCH sẽ bắc cầu con khỉ cho quý boác tha hồ mà đi... lại ang-toàng-chên-xa-lộ nữa chứ!!!
--Nhải-dzù-cố-géng--

 

 

The Bridge is ended here...!!!

 

 

 

 

... và khi đến được đầu cầu Xã hội Chủ nghĩa thì chàng "dzách bươm & tả tơi..." thế đấy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu các SĐBB QLVNCH (trái) và bộ Huy hiệu các Quân Binh chủng QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TĐ, BĐTCĐT/SĐND QLVNCH  chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, July 5, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang