Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

Ý KIẾN BÁC SĨ

     
Bệnh nhân hỏi BS: Nè Bác sĩ! Bác thấy tui có cơ hội sống thêm được 40 năm nữa không?
     

     
BS hỏi lại: Bạn có đi bar ban đêm và nhảy đít-cô với chúng bạn không?
     
BN trả lời: Thưa BS không.
     

 

     
BS: ... vậy có hay sang Thái Lan hay Phi Luật Tân mua dâm không?
     
BN: Thưa BS không.
     

 

     
BS: ... có nghiện và say sưa không?
     
BN: Không dám đâu.
     

 

      
BS: ... có đi bar xem gái ở truồng không?
  
BN: Nhất định là không.
    

      
BS: ... có thường đi đụ đĩ không?
  
BN: Chẳng dám thế!
   

 

          
BS kết luận: Ah! ah... ah...! Thằng buồi này lạ nhỉ? Vậy tại sao mày lại muốn sống thêm 40 năm nữa để làm phí thì giờ của bao người khác chứ hở? Xéo mẹ nó đi cho khuất mắt tao nhé!
     
BN: Huh! Sao BS cho ý kiến kỳ cục dzậy!
  

MỤC GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH

Nguồn: Internet E-mail by Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TDĐ, BĐTCĐT/SĐND, QL-VNCH  chuyển

Đăng ngày Thứ Hai, April 15, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH