Bắc đẩu tinh

 

Văn Hóa Việt - Chúc Mừng Năm Mới - ẤT MÙI 2015

CHÚA XUÂN 

 

 

Xuân đã đến nên cành mai đơm nụ
Én lượn đều vũ trụ quá trong xanh
Chú họa my vui hót nhảy trên cành
Cảm tạ Chúa ban đất lành đẹp quá.

Nhâm ly trà ngắm cành sung sai quả
Dưới giàn bầu ao cá nước trong veo
Cảnh nhà quê thanh thản sống đơn nghèo
Xuân vẫn đẹp đơn sơ và thanh khiết.


Chuông Giáo Đường cuối năm nghe tha thiết
Vang vọng về mải miết gọi mời ta
Như loan báo Tin Mừng Chúa ban ra
Cả dương gian ơn CHA mau đón nhận.

Từ trời cao trao về nhiều vô tận
Quà nhân lành Chúa vẫn mãi phát ra
Sai Thiên sứ đem đi đến từng nhà
Ta đón nhận ngọc ngà quả châu báu.


Ngài cho ta cả địa cầu nương náu
Ban trời mưa tháng sáu đẹp không em?
Cho hương thơm địa đàng mãi vẫn thèm
Dải đất Việt uốn mình cong chữ S.

Xuân thật thà sao chúng toàn nói phét
Cả guồng máy như vẹt mãi tuyên truyền
Lũ ác quyền đày cả nước truân chuyên
Dạy gian dối lộng quyền gây tội ác.


Biến địa đàng đẹp xinh thành bãi rác
Bởi thuyết tà Các Mác đám mồm râu
Cả Đông Âu vứt thùng rác đã lâu
Thế sao lũ người kia vẫn cúi đầu.

Để Địa Đàng vùi mãi xuống vực sâu
Xuân đang đến cúi đầu con khấn nguyện
Cho lòng người mau ăn năn phục thiện
Sang năm Mới mọi chuyện được tốt tươi.


Cho đàn con ôm nhau cất tiếng cười
Tay trong tay người người kính mến Chúa
Cho mùa xuân tươi mới không tàn úa
NGÀI là ĐƯỜNG sự SỐNG là CHÚA XUÂN.

 

Trầm Hương Thơ

15-02-2015, 27 tháng chạp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUÂN VỀ

Cuối năm dâng Chúa tâm tình
Tạ ơn Ngài đã cho mình thêm xuân
Một năm lắm sự chuyển luân
Nhưng trong tình Chúa cùng tuân ý Trời.

Ngài cho con bước vào đời
Mỗi năm một tuổi thêm lời ngợi ca
Học thêm một chút vị tha
Bỏ buông cho nhẹ đời ta bước về.


Ai người nặng nợ u mê
Ngủ trong quá khứ bốn bề lợi danh
Đánh rơi mất chữ an lành
Uổng công Ngài đã để dành cho ta.

Cuối năm én lượn quanh nhà
Nhâm nhi một chén hương trà tịnh tâm
Đôi vần tán tụng vịnh ngâm
Vút lên cao thượng hồng tâm kính thờ.


Ồ! Xuân đã đến bao giờ
Cành mai đã nở bất ngờ trong ta
Xuân trong thế giới bao la
Xuân đây xuân đó Ngài là cõi Xuân.

 


Trầm Hương thơ
17-02-1015 = 29 tháng chạp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Cành mai chúc mừng năm mới ẤT MÙI 2015 (trái) & Bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH (phải) dưới nền trời xanh thẫm. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Thanh Sơn chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, February 15, 2015 (27 tháng Chạp ta)
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang