Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

THÁNG MƯỜI - THÁNG ĐỨC BÀ MÂN CÔI

 

CHIẾC LÁ THU

 

Sáng mùa thu mây mù đang bao phủ
Chiếc lá buồn ủ rũ nhớ ngày xanh
Trả lại cây cho sống ở trên cành
Đã dung dưỡng an lành trọn một kiếp

Rơi xuống rồi con đường nào đi tiếp
Về cội nguồn hay biết ở nơi đâu?
Hưởng vinh quang hay đến chốn âu sầu?
Ai biết rõ trong đầu hơn chính lá

Có hồi tâm khi gây nên nghiệt ngã?
Có ăn năn khi đã biết luật Trời?
Hay đóng kịch làm mặt ở khắp nơi?
Cho bóng bẩy nói lời ru nhân ái...

Giáp mặt Người sẽ thấy hồn tê tái
Những việc làm diễn lại cả trước sau
Lấy vải thưa sao che mắt Nhiệm Mầu
Ngăn phúc đức đục ngầu lên muôn nỗi.

Hãy sẵn sàng cho hành trình đi tới
Khi trở về dám tới Ánh Vinh Quang
Bước vào trong "Ánh Sáng" chốn huy hoàng
Nơi nguồn cội vẻ vang Người chờ đón.

 

 

Trầm Hương Thơ
25-10-2014

 

 

 

 

 

Trang Tôn giáo Khóa 10A-72/SQTB/Đồng Đế, Nha Trang

Trang Tôn giáo LHCCS/HTĐ

Trang Văn thơ LHCCS/HTĐ

Trang Văn Thơ Khóa 10A/SQTB/Đồng Đế, Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình nền: Tượng Đức Bà Mân Côi & tượng bán thân Nữ Thần Tự Do. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Trầm Hương Thơ chuyển

 

Đăng ngày Chúa Nhật, October 26, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang