BÔNG HỒNG DÂNG MẸ VIỆT NAM
Thanh Sơn

THÁNG   năm xa cách muôn trùng
NĂM   nay cũng vậy bão bùng lòng con
DÂNG ngàn giọt lệ lăn tròn
MẸ   bên Quốc Tổ mỏi mòn đợi con
ĐÓA   hồng thay tấm lòng son
HỒNG như màu máu tim con dâng trào
     
TẤM   thân đau quặn cồn cào
LÒNG con nhớ Mẹ xiết bao năm trời
TƯƠI   ngoài trong héo Mẹ ơi!
THẮM   hương lòng Mẹ suốt đời của con
LÀM   trai trung hiếu khó tròn
QÙA   thay lòng kính của con dâng về
KÍNH   dâng mẹ, một lời thề
YÊU thương Tổ Quốc và Quê Hương mình
     
SÔNG   dài Đất Nước điêu linh
DÀI   từ Bản Giốc nối tình Cà Mau
BIỂN   đông nhìn thấy mà đau
RỘNG   xưa nay hẹp toàn "tàu lạ" không
BAO nhiêu công của cha ông
NHIÊU   điều bởi lũ bất công cộng Hồ
     
KHÔNG   còn liêm sỉ tham ô
BẰNG   lòng bán cả cơ đồ VIỆT NAM
TÌNH   không, tiền ngập túi tham
MẸ   VIỆT NAM hỡi! Con căm phẫn lòng
SỚM   muộn cũng thỏa ước mong
CHIỀU   rồi đời chúng long đong sắp tàn
THƯƠNG   con Mẹ chẳng phàn nàn
CON   yêu của Mẹ thơm ngàn HOA SEN

Thanh Sơn 08/05/2011
Kính gởi về Mẹ VIỆT NAM yêu qúy ngàn đời
Nguồn: Tác giả gửi qua Internet E-mail
Website:
http://chaobuoisang-ts.blogspot.com

 

 

Đăng ngày Chúa Nhật, MAY 8th, 2011
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH