Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

  

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

http://www.conggiaovietnam.net
conggiaovietnam@gmail.com
 
oOo

THẬP GIÁ
 

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì,
ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô,
Chúa chúng ta!
Nhờ thập giá Người,
thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi,
và tôi đối với thế gian.
(Gl 6, 14)

Tôi đang hãnh diện về điều gì?
Tôi đang theo đuổi điều gì?
Thập giá của Đức Giê-su Ki-tô giữ vai trò nào trong cuộc đời tôi?
Sao lại hoảng loạn và từ chối khi thập giá đến với tôi?
Thật là giả hình khi mang thập giá, nhưng không sống thập giá.

Lạy Chúa, xin cứu con!Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Lễ suy tôn Thánh giá
14/09/2013

 

Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng E-mail, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này.... Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng E-mail hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cám ơn

conggiaovietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net

Nguồn: Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com  chuyển

Đăng ngày Thứ Bảy, September 14, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH