Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

  

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

http://www.conggiaovietnam.net
conggiaovietnam@gmail.com
 
oOo

ĐỂ ĐƯỢC ĐỨC KI-TÔ
(Ph. 3, 8 -14)
 

Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi,
so với mối lợi tuyệt vời,
là được biết Đức Ki-tô Giê-su,
Chúa của tôi.

Vì Người,
tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác,
để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người
(c. 8)

Lạy Chúa, xin làm cho những lời này trở nên hữu hiệu trong con,
để con thật sự bị cuốn hút hoàn toàn bởi Chúa,
chỉ một mình Chúa thôi.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật thứ IV mùa Chay năm C.
17/03/2013

Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng E-mail, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này.... Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng E-mail hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cám ơn

conggiaovietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net

Nguồn: Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com  chuyển

Đăng ngày Chúa Nhật, March 17, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH