Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

THƯ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC PHÊ-RÔ TRẦN THANH CHUNG, NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM GỬI
ĐỨC GIÁM MỤC CHÂU NGỌC TRI VỀ VỤ CỒN DẦU

Ngày 19/3/2012 vừa qua, Đức Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục Kontum, đã gửi tới Đức cha Châu Ngọc Tri, HĐGMVN và linh mục Chánh xứ Cồn Dầu, lá thư bày tỏ những ưu tư, lo lắng và nhất là lập trường của ngài trước những sai phạm có hệ thống của nhà cầm quyền Đà Nẵng.

Theo Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, cách thức giả tỏa Cồn Dầu của nhà cầm quyền Đà Nẵng là ” bất chính, bất nhân, hoàn toàn đi ngược với tinh thần vì dân”.

Ngài cũng bày tỏ “trong vấn đề tranh chấp như thế này, người môn đệ khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ không đứng về phía nào cả mà chỉ đứng về lẽ phải. Lẽ phải ở đây là giải tỏa không cần thiết, mà nếu cần thì phải đền bù thật công bằng, chứ không phải bằng dùi cui, bằng súng đạn, với cái lý của kẻ mạnh…Ai hậu thuẫn, người đó phạm tội đồng lõa, tham gia vào việc giết người cướp của dân nghèo.”

Thư Đức Giám mục Phê-rô Trần Thanh Chung gửi GM Châu Ngọc Tri. Trang 1 trên 2

Thư Đức Giám mục Phê-rô Trần Thanh Chung gửi GM Châu Ngọc Tri. Trang 2 trên 2

 

Nữ Vương Công Lý

Nguồn: http://www.nuvuongcongly.net/cong-ly/th%c6%b0-c%e1%bb%a7a-d%e1%bb%a9c-cha-phero-tr%e1%ba%a7n-thanh-chung-nguyen-giam-m%e1%bb%a5c-giao-ph%e1%ba%adn-kontum-g%e1%bb%adi-d%e1%bb%a9c-cha-chau-ng%e1%bb%8dc-tri-v%e1%bb%81-v%e1%bb%a5-c%e1%bb%93

Nguồn: Internet E-mail by Ngọc GXCTTĐVN, VA chuyển 

 Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Đăng ngày Thứ Bảy, March 31st, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH