KHÔNG CÓ TỔ QUỐC THÌ KHÔNG CÓ TÔN GIÁO

LỄ THƯỢNG KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ BAN ƠN LÀNH
APRIL 8th, 2012 - THÀNH PHỐ WARREN, TIỂU BANG MICHIGAN, HIỆP CHỦNG QUỐC, HOA KỲ

Ghi chú: bấm nút "Play" để xem phim. Nếu màn ảnh không có hình hay bị ngắt quãng
thì bạn thử xem phim trực tiếp trên hệ thống Youtube: http://youtu.be/6wKaIPOQ8TE.

Cờ Vàng bay phất phới trong ngày lễ Khánh thành Thánh đường Đức Mẹ Ban Ơn Lành cho Nước VN & Hoa Kỳ
ngay trước sân cờ Thánh đường

Mặt tiền Thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành, Warren, Michigan, Hoa Kỳ

Mặt hậu Thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành, Warren, Michigan, Hoa Kỳ

PHỤ LỤC

HUY HIỆU ĐỨC GIÁM MỤC VINH SƠN (VINCENT) NGUYỄN VĂN LONG, ÚC CHÂU

 

Đăng ngày Thứ Năm, April 12th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH