Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAN-XI-CÔ XIN MỌI NGƯỜI HÃY CẦU NGUYỆN CHO NGÀI‏ 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

POPE FRANCIS MAKES A REQUEST

Weep not for what you have lost, fight for what you have.
Weep not for what is dead, fight for what was born in you.
Weep not for the one who abandoned you, fight for who is with you.
Weep not for those who hate you, fight for those who want you.
Weep not for your past, fight for your present struggle.
Weep not for your suffering, fight for your happiness.

With things that are happening to us, we begin to learn that nothing is impossible to solve, just move forward.

 

 

THE HOLY FATHER MAKES A REQUEST FOR PRAYERS THAT GOD PROTECTS HIM AND GIVES HIM FORCES TO MEET THIS DIFFICULT TASK.... SO BE IT!

 

Our goal is to reach ten million Hail Mary's for Pope Francis.

 

 

This campaign started today. Send this message to all Catholic friends or even to those who like him. We pray for the Holy Father that the heavenly Mother intercedes for him and protects him in his ministry:

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee, blessed art thou among women and blessed is thefruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

Do not forget to forward this message to as many friends. We want to reach ten million Hail Marys!

Pope Francis insists that we pray for him.

GIÁO HOÀNG YÊU CẦU

Đừng khóc cho những gì bạn đã mất, hãy chiến đấu cho những gì bạn có.
Đừng khóc cho những gì đã chết, hãy chiến đấu cho những gì được sinh ra trong bạn.
Đừng khóc cho đã bỏ rơi bạn, hãy chiến đấu cho những người sống với bạn
Đừng khóc cho những người ghét bạn, hãy chiến đấu cho những người cần bạn.
Đừng khóc cho quá khứ của bạn, hãy chiến đấu cho cuộc đấu tranh hiện tại của bạn.
Đừng khóc cho đau khổ của bạn, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của bạn.

Với những điều đang xảy ra với chúng ta, chúng ta bắt đầu hiểu rằng không có gì là không thể giải quyết được, chỉ cần tiến tới về phía trước.

 

Đức Thánh Cha yêu cầu về kinh nguyện xin Chúa bảo vệ ngài và ban cho ngài sức mạnh để ‘hoàn thành’ trước nhiệm vụ khó khăn này.... Ước gì được như vậy!

 

 

Mục tiêu của chúng ta là đạt được mười triệu kinh Kính Mừng cho Đức Giáo Hoàng Francis.

Chiến dịch này bắt đầu ngày hôm nay. Gửi thông điệp này đến tất cả bạn bè Công giáo hoặc thậm chí cho những người thích ngài. Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha xin Mẹ trên trời cầu bầu cho ngài và bảo vệ ngài trong sứ vụ của mình:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đừng quên chuyển tiếp tin nhắn này tới nhiều bạn bè. Chúng ta muốn đạt được mười triệu Kinh Kính Mừng!

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Tượng "Đức Mẹ Hòa Bình" trước Vương Cung Thánh Đường Nhà Thờ Đức Bà, thành phố Sài Gòn Việt Nam. Cột tận cùng bên trái màn ảnh là hình Đức Bà Hằng Cứu Giúp; tận cùng bên phải màn ảnh là tượng Nữ Thần Tự Do.  Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Vũ Văn Chương chuyển

Đăng ngày Thứ  Năm, July 10, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH