Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
TIẾNG NÓI NGƯỜI GIÁO DÂN

 

 

Kính thưa quý tín hữu giáo dân,

Buổi họp giữa Cha Chính Xứ Phê-rô Hoàng Văn Thiên, O.P., Cha Phó Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P., với Thầy Phó Tế Mi-ca-e Phạm Minh Kiên. Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Giáo Lý của Giáo Xứ, cùng với quý Anh Chị Em giảng viên Giáo Lý thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington,VA. Buổi họp được tổ chức vào tối thứ bảy ngày 01 tháng 6 năm 2013, từ 7:00 tối đến khoảng 9:30 tối.

Trong buổi họp này, Thầy Phó Tế cũng như quý Anh Chi Em Giáo Lý Viên không được biết trước nội dung của buổi họp.

Trong buổi họp Cha Chính Xứ đã hạch hỏi Thầy Phó Tế về chương trình học vào năm tới, và một số câu hỏi khác có liên quan đến Giáo Lý Viên cũng như về trường sở....

Vì thế, đối tượng chính trong buổi họp nhắm vào Thầy Phó Tế Giám Đốc và các Giáo Lý Viên. Nếu tôi không lầm thì đây là buổi họp chính thức của Cha Xứ với Thầy Phó Tế cũng như với quý Anh Chị Em Giảng Viên Giáo Lý kể từ khi Ngài về nhận chức Cha Sở. Đúng ra bầu khí trong buổi họp này phải đượm bầu khí hài hòa, yêu thương. Thế nhưng, trong buổi họp như một cuộc tố tụng, đượm bầu khí hết sức căng thẳng, ngột ngạt, cuộc họp đóng ấn vào trái tim và tâm hồn quý giảng viên nỗi đau thương, u buồn, không còn chút tình người và bác ái. Sau cùng, vào ít phút trước khi kết thúc buổi họp, Cha Chính Xứ tuyên bố cách chức Thầy Phó Tế Mi-ca-e Phạm Minh Kiên khỏi chức Giám Đốc Điều Hành chương trình giáo lý vào niên học tới.

Sau buổi họp, các giáo lý viên ra về mà lòng cảm thấy bùi ngùi thương thay cho thân phận Thầy Phó Tế sau 25 năm làm việc cho Giáo Xứ nói chung, và đặc biệt cho chương trình giáo lý. Thầy Phó Tế đã hết sức chu toàn trách nhiệm và bổn phận, lo cho con cái quý vị trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển đức tin.

Tôi đồng ý với quý vị là mỗi vị chủ chăn khi về nhận một nhiệm sở mới thì thường sẽ có những thay đổi về đường lối và nhân sự khi làm việc. Nhưng thưa quý tín hữu, thay đổi thế nào thì thay đổi, nhưng phải giữ được sự HÀI HÒA và ĐỨC ÁI. Nếu mất một trong hai đặc tính vừa nêu trên thì sự thay đổi sẽ làm phân hóa cộng đoàn và đôi khi trở thành cạm bẫy cho nhau nữa. Quý vị là giáo dân trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo phận Arlington, quý vị thấy cần phải nói lên tiếng nói của mình trong vấn đề này không?

Thân mến trong Đức Ki-tô và Đức Trinh Nữ Maria Mẹ thánh Ngài.

Thân ái kính chào toàn thể quý vị.

 

Giu-se Phạm Văn Hiến
703-941-2374

- Giảng viên giáo lý lớp chín.
- Giảng viên giáo lý lớp Thêm Sức.
- Điều hợp viên lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bài liên hệ: Lm dưới cái nhìn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by Đinh Minh Tiến chuyển

Đăng ngày Thứ Ba, July 23, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH