Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

 

 

      

Nhạc: Phạm Đức Huyến -  Vũ Đình Ân
Published on May 27, 2014

 

 

MỤC LỤC

 

 

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Ðoạn 1,2,3
Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Ðoạn 4,5,6
Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Ðoạn 7, 8, 9, 10

Ru Hài Nhi Thánh
Tiếng Chuông Phục Sinh
Người Là Bụi Tro
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Karaoke)
Sống Phút Hiện Tại
Xưởng Thợ
Liên Ca Khúc: DÒNG SỮA MẸ - Giếng Nước Đầu Làng
Liên Ca Khúc: DÒNG SỮA MẸ - Mẹ Ơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Ðoạn 1,2,3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Ðoạn 4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Ca Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria Ðoạn 7, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ru Hài Nhi Thánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Chuông Phục Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người Là Bụi Tro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Karaoke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sống Phút Hiện Tại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xưởng Thợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Ca Khúc: DÒNG SỮA MẸ - Giếng Nước Đầu Làng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Ca Khúc: DÒNG SỮA MẸ - Mẹ Ơi 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML 5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by  PĐH chuyển
https://www.youtube.com/user/JosephHPMusics

Đăng ngày Thứ Ba, June 10, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH