Bắc đẩu tinh

Sưu tầm
HAPPY THANKSGIVING - 2015
Toàn thể quý ACE thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng HTĐ & PC
Kính chúc mọi nhà một mùa LỄ TẠ ƠN Thanh bình và Hạnh Phúc!
    
Thứ Năm ngày 26, tháng 11, năm 2015, Tiểu bang Virginia - Hoa Kỳ

 

Tạ ơn Chúa _ hôm nay ta còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được i-meo
Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả!

Tạ ơn Thân hữu gần xa
Hàng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều
I-meo nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu chan hòa!

 

 

T is for being Thankful for so many things in our life.
H is for the Happy thoughts that carry us through each day.
A is for living in the United States of America with all the freedoms that we have.
N is for the New and old friends that we are fortunate to have.
K is for the Kindness that we do to one another.
S is for the Suffering and unpleasant things which strengthen us in the spiritual life.


G is for the Great family and relatives whom we were fortunate to have had in our life.
I is for the Interesting lessons that we have learned throughout the year.
V is for the Voice that we have used to spread the words of God.
I is for the Ideals that we were taught when we were growing up and that we still have today.
N is for the New knowledge that we gain each day.
G is for the Goodness that we find in the people whom we meet.

 

THANKSGIVING

Tạ ơn mọi sự trên đời
Hạnh thông phúc lộc đầy vơi mỗi ngày
An cư Mỹ quốc vui thay
Người tuy tứ xứ nhưng đầy thân quen
Khoáng tâm, tử tế chẳng quên
Sa cơ, thất bại... cũng nên vững lòng

Gia đình, thân quyến vui đông
Ít nhiều cũng học, gắng công nên người
Vãi gieo Lời Chúa mọi nơi
In sâu tâm khảm, sáng ngời Thiện Chân
Nhận thêm kiến thức xa gần
Giữa nơi thiên hạ muôn vàn quý hay!

 

Khuyết danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Mùa Lễ Tạ Ơn (trái) cùng các bộ Huy hiệu của các QBC QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Dì Lê Thu Vân chuyển

 

Đăng ngày Thứ Năm, November 26, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang