Chào Quốc Kỳ VNCH                         Cờ Vatican

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài Quốc Thiều Vatican 

Bài Quốc Thiều Vatican

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN & PHỤ CẬN
HÂN HOAN CHÀO MỪNG TOÀN THỂ QUÍ VỊ VÀ QUÍ ANH CHỊ EM
CỰU QUÂN NHÂN CÔNG GIÁO QLVNCH KHẮP THẾ GIỚI.

 

Bài Quốc Thiều Vatican

MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI

I

THỜ PHƯỢNG MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI & KÍNH MẾN NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ


II

CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ


III

GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT


IV

THẢO KÍNH CHA MẸ


V

CHỚ GIẾT NGƯỜI


VI

CHỚ LÀM ĐIỀU DÂM DỤC


VII

CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI


VIII

CHỚ LÀM CHỨNG GIAN


IX

CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI


X

CHỚ THAM CỦA NGƯỜI

Bài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều VaticanBài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Mục đích của trang điện tử này là để cho các ACE cựu quân nhân Công Giáo nói riêng, và những ai có đức tin về đạo Công giáo nói chung nhín ra một khoảnh khắc thời gian quí báu trong một ngày lao động cực nhọc để chăm sóc đời sống tâm linh cho mình. Mục đích để hướng THIỆN và tránh ÁC.

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc nền: Kinh Hòa Bình (Ca đoàn Sao Mai hợp xướng), Lời bài hát (Lyric, PDF)
Tập hát theo nốt nhạc (MIDI)

Đăng ngày Chúa Nhật, OCT 3, 2010
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Quốc Thiều Vatican