Bắc đẩu tinh

 

 

Các mạng Lưới Đó đây

Các Khóa Sĩ Quan Hiện Dịch Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Các Quân Trường Võ Bị (Academy) Quốc Gia Hoa Kỳ cấp Liên bang

Các Quân Trường Huấn Luyện Sĩ Quan Trừ bị Hoa Kỳ cấp Tiểu bang

 

Đoàn Dân Quân Thiện nguyện Trừ bị Hoa Kỳ

 

 

CÁC TRANG ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN KHẮP THẾ GIỚI

 


Nhạc nền: The Light Cavalry Overture

'

Hình nền: Cờ vàng bay bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Ban Kỹ Thuật trình bày

 

Đăng ngày Thứ Bảy, FEB 14, 2009
Cập nhật hóa ngày Chúa Nhật, October 5, 2014
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, November 19, 2011
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 


Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang