Bắc đẩu tinh
 

 

30-4-Đen - Năm thứ 40
VẤN ĐỀ GIỮ NGUYÊN TÊN GỌI NGÀY 30-4
NGÀY QUỐC HẬN
TRONG CỘNG ĐỒNG VN HẢI NGOẠI
TS NGUYỄN BÁ LONG
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000

“QUỐC HẬN sẽ hun đúc chúng ta giữ vững niềm tin và ý chí QUANG PHỤC NƯỚC NHÀ”

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

      

TS Nguyễn Bá Long - thay mặt Phong Trào Hiến Chương 2000
(tay phải, ngay podium, trên khán đài)
- phát động thế trận về VN tối 22-11-2014 nhân
Đại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Năm Giáp Ngọ và
Kỷ Niệm 14 Năm Hiến Chương 2000

 

TS Nguyễn Bá Long - thay mặt Phong Trào Hiến Chương 2000 (tay phải, ngay podium, trên khán đài) - phát động thế trận về VN tối 22-11-2014 nhân Đại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Năm Giáp Ngọ và Kỷ Niệm 14 Năm Hiến Chương 2000.

Từ nhiều năm nay đã có các nỗ lực của một số phe nhóm nhằm thay đổi NGÀY QUỐC HẬN 30-4 thành một danh xưng khác. Cụ thể là Việt Tân đã đề nghị danh xưng “NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” (March for Freedom Day)(2005), rồi ông Nguyễn Ngọc Bích trong vụ Nghị Quyết SJR 455 của Đại Nghị Viện Virginia (2013) đề xuất “NGÀY CÔNG NHẬN NGƯỜI NAM VIỆT NAM” (the South Vietnamese Recognition Day), bây giờ mới nhất là TNS Ngô Thanh Hải (Canada) trong Dự Luật S-219 do ông bảo trợ, chuẩn bị ra Hạ Viện, đã đề xuất danh từ “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO” (The Journey to Freedom Day). Các nhóm chống lại thì quyết tâm giữ danh xưng: NGÀY QUỐC HẬN.

Trước khi đưa ra ý kiến rõ rệt về vấn đề này, chúng ta thử phân tích khuynh hướng chính trị đại cương của các nhóm muốn thay đổi và các nhóm muốn giữ “NGÀY QUỐC HẬN”. Các nhóm muốn thay đổi NGÀY QUỐC HẬN (bằng cách đề nghị một tên khác gọi cho ngày đó) hoạt động trong khung bộ của những người thiên về khuynh hướng “HÒA HỢP HÒA GIẢI” (HHHG) hoặc hoạt động sát cánh với những người HHHG, mà đưa ra đầu tiên hơn hết cái chủ trương đổi tên NGÀY QUỐC HẬN là Đảng Việt Tân (chủ trương chính của những người HHHG là không lật đổ CS, mà là cải tổ hoặc canh tân. Một hệ quả là theo khuynh hướng HHHG Đảng CSVN sẽ còn tiếp tục ngự trị lâu dài trên đất nước, vì những người HHHG không chủ trương lật đổ nó). Đối với những vị muốn đổi danh xưng NGÀY QUỐC HẬN thành một tên khác (từ ông NNB đến TNS NTH), những vị này đều hoạt động gần gũi hoặc khá sát cánh với VT. Đó là một nhận định do quan sát hoạt động cộng đồng. Thứ nhì là nhóm VT thường hay vận động cho ông NNB (ở Mỹ) hoặc NTH (ở Canada) trong các hoạt động cùng chung một hướng, không kể là các Dự Luật hay Bill liên hệ đến NGÀY QUỐC HẬN mà cả các hoạt động hội đoàn.

Trên đây là cái nhìn sơ khởi về khuynh hướng muốn thay đổi NGÀY QUỐC HẬN. Còn khuynh hướng muốn giữ NGÀY QUỐC HẬN 30-4 gồm các nhóm nào? Đó là những người CHỐNG CỘNG và muốn KHÔNG CÒN CS NỮA TRÊN ĐẤT NƯỚC VN, kể cả LẬT ĐỔ nó nếu có khả năng làm được chuyện đó. Đó là một chủ trương hẳn hòi. Có người gọi là QUÁ KHÍCH. Nhưng trước một chủ nghĩa và chế độ mà sự lầm than của dân tộc được thấy là quá rõ ràng; ít ai coi rằng CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS là điều không nên; và ngay cả rất nhiều người trong nước cũng thấy rằng PHẢI CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS, trong ý hướng là Đảng CS sẽ không còn ngự trị, và một nền dân chủ đa nguyên đa đảng sẽ thay thế. Hai khuynh hướng HHHG và TRIỆT TIÊU CHẾ ĐỘ CS khác nhau ở chỗ là thế đứng và sự ngự trị của Đảng CS có còn hay không. Khuynh hướng HHHG chấp nhận sự cải tổ và Đảng CS vẫn còn nắm quyền hoặc ngự trị; trong khi khuynh hướng GIẢI THỂ CS thì không chấp nhận Đảng CS vẫn còn ngự trị độc tôn độc quyền; mặc dù có thể vẫn còn tồn tại nếu chấp nhận sinh hoạt nghị trường (như ở Nga).

Từ các ý hướng đó mà các nhóm HHHG chấp nhận đổi tên NGÀY QUỐC HẬN (và chính Đảng CS và bạo quyền VC là kẻ chủ trương và chỉ đạo chuyện thay đổi danh xưng NGÀY QUỐC HẬN) và các nhóm chủ trương CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS dứt khoát giữ nguyên NGÀY QUỐC HẬN.

1. Trước tiên phải nói ngay một điểm là khi chấp nhận thay đổi NGÀY QUỐC HẬN thành một TÊN GỌI KHÁC, thì công cuộc tranh đấu của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI đã CHUYỂN HƯỚNG; chuyện “NẰM GAI NẾM MẬT ĐỂ QUANG PHỤC ĐẤT NƯỚC!” không còn nữa; mà thay vào đó là hướng - không phải PHỤC QUỐC - nhưng là đi tìm cho mình sự tự do và no ấm (ở quê hương thứ hai như Hoa Kỳ, Canada, v.v.) và ngay cả làm ăn, cộng tác (chính trị, kinh tế) với VC hoặc đi về VN. Cộng đồng người Việt khi từ bỏ NGÀY QUỐC HẬN cũng đồng nghĩa là từ bỏ QUANG PHỤC VIỆT NAM theo khí thế của chữ này. Bỏ NGÀY QUỐC HẬN là CỘNG ĐỒNG VN HẢI NGOẠI sẽ mất KHÍ THẾ ngay liền, và ta thấy ngay là khuynh hướng HHHG đã thắng thế, và ngày về quê hương với Đảng CS không còn ngự trị hầu như là BẤT KHẢ (IMPOSSIBLE). Đó là điều đi ngược lại tâm nguyện của đa số người tỵ nạn; ngay cả nhiều người trong nước cũng mong GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CS, chứ không nói người hải ngoại.

2. Cuộc cách mạng nào cũng đi từ KHÍ THẾ TOÀN DÂN và CẢM HỨNG CÁCH MẠNG (inspiration). Một khi mà TÂM LÝ và KHUYNH HƯỚNG người tỵ nạn đã chuyển từ QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG sang tìm sự tự do và no ấm, thì cộng đồng đã mất KHÍ THẾ và CẢM HỨNG CÁCH MẠNG rồi; làm sao dám dấn thân và chịu hy sinh để làm chuyện đại sự là QUANG PHỤC VIỆT NAM được (không còn biết QUỐC HẬN là gì, chỉ biết đắm mình vào ăn chơi, du hý, nhảy đầm, thụ hưởng vật chất, về VN hưởng lạc và cộng tác với VC, v.v. thì làm sao nói đến chuyện QUANG PHỤC ĐẤT NƯỚC đang lầm than dưới chế độ bạo tàn?). Do đó, chẳng những các nhóm HHHG mà VC cũng sẽ ăn mừng nếu chúng ta chịu bỏ danh xưng NGÀY QUỐC HẬN và gọi đó là một NGÀY KHÁC, dù nó có Ý nghĩa và MỸ MIỀU như thế nào? Thành ra chúng ta đừng có tin tại sao Tòa Đại Sứ VC tại Ottawa chống lại Dự Luật S-219 (Ngày Hành Trình đến Tự Do). Trong chính trị, có rất nhiều trường hợp giả dạng chống nhưng trong lòng thì mừng rơn, nhất là VC, khi biến cố đó (không còn danh xưng NGÀY QUỐC HẬN) sẽ giúp CHUYỂN HƯỚNG CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN sang con đường HHHG mà bao lâu nay VC mong muốn, nhưng không có cách nào thực hiện được. Khi mà chúng ta tự ĐÁNH MẤT LỬA hoặc DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG, bằng cách tự CHUYỂN HƯỚNG con đường mình đi, tự lọt vào CÁI BẪY “HHHG”, thì VC tự nhiên không đánh mà thắng; do cộng đồng bị đánh lừa bởi âm mưu của bọn HHHG và nghe lời chúng chấp nhận một danh xưng khác thay cho NGÀY QUỐC HẬN. Không một DANH XƯNG hoặc tên gọi nào có thể thay thế cho NGÀY QUỐC HẬN một khi CÁCH MẠNG VIỆT NAM chưa nổi lên làm sụp đổ chế độ CS tại quê nhà. Đừng có bao giờ tin những kẻ HHHG, đó chỉ là một cánh tay thứ hai thôi!

• Bởi vậy, đừng có nghe lời một TNS hoặc Dân Biểu, mà phải biết rõ KHUYNH HƯỚNG CỦA NGƯỜI ĐÓ LÀ GÌ? Phải dùng CÁI TÂM và CÁI TRÍ của mình để phán đoán và nguyện với hồn thiêng sông núi và đất nước, tiền nhân là mình sẽ đi đến cùng trên con đường GIẢI TRỪ CS, QUANG PHỤC VIỆT NAM! Trên hết của mọi thứ là mình có muốn QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG, CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ CS BẠO TÀN để cứu dân, cứu nước hay không? Nếu còn ý chí đó thì chúng ta nên giữ vững NGÀY QUỐC HẬN, chứ đừng chấp nhận thay đổi nó thành một tên khác, NGÀY GỌI KHÁC. QUỐC HẬN sẽ hun đúc chúng ta giữ vững niềm tin và ý chí QUANG PHỤC NƯỚC NHÀ; và CSVN trên đà khó khăn, hợp cùng với các lực lượng dân chủ (thực sự) trong ngoài nước ngày càng lớn mạnh lên, thì cái mộng QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG không phải là bất khả. Còn cứ theo bưng bô và phục vụ cho VC để kiếm lợi như một số kẻ ở Houston, Toronto, Ottawa, v.v., thì đó là TỘI ĐỒ DÂN TỘC và sẽ bị nhân dân nguyền rủa. Xin nhắc lại là không bao giờ TIN CÁC NHÓM HHHG, dù họ đưa ra bất cứ CHIÊU BÀI nào, và thuyết phục chúng ta (kiểu vạch ra các cái lợi) như thế nào! Một ngàn điều lợi không bằng một điều BẤT LỢI CHÍNH KHÔNG GÌ THAY THẾ ĐƯỢC là ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH, buông xuôi, bỏ cuộc!

3. Bất cứ một đề xuất nào cũng có nhiều lý lẽ. Tất nhiên một đề xuất sẽ có vẻ “dễ nghe” nếu đứng trên một lập trường hoặc thế đứng nào đó mà nói. Bất cứ cái lợi nào do khuynh hướng HHHG đưa ra để thay đổi NGÀY QUỐC HẬN cũng không bù lại được sự MẤT THẾ ĐỨNG, MẤT LẬP TRƯỜNG của chúng ta. Chúng ta đứng trên “THẾ ĐỨNG” nào để cứu xét và quyết định vấn đề, đó là điều căn bản nhất khi xét một vấn đề gai góc như giữ NGÀY QUỐC HẬN hoặc thay nó bằng một TÊN GỌI KHÁC. Nếu chúng ta không còn ý chí đấu tranh để GIẢI TRỪ CS mà chỉ muốn tìm sự dễ dãi trong cuộc sống và tự do, tức là buông xuôi cho khuynh hướng HHHG tìm được địa bàn sinh sôi nảy nở, thì rất khó cho người trong nước đặt niềm tin vào chúng ta, sẽ quyết tâm giúp quốc nội đưa cuộc cách mạng GIẢI TRỪ CS đến thành công.

• Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy các khuynh hướng làm ăn với VC hoặc bắt tay với VC sẽ cổ võ việc bỏ đi hoặc đổi tên NGÀY QUỐC HẬN thành một tên khác, chứng tỏ người tỵ nạn không còn tâm chí PHỤC QUỐC nữa. Cũng có những người ngoại quốc hoặc dân cử địa phương có lợi khi bắt tay với VC, và do đó cũng có cùng một hướng với thành phần HHHG. Người ngoại quốc họ làm gì mình không phải quá quan tâm, nếu không đụng đến các giá trị về tinh thần hoặc lòng yêu nước của chúng ta. Khi có vấn đề như vậy, chúng ta phải làm sáng tỏ ý chí của cộng đồng người Việt hải ngoại, bằng cách dùng các phái đoàn hoặc phương tiện truyền thông. Có những người lầm lẫn khi tưởng rằng ông nọ bà kia có danh có phận đưa ra vấn đề như thế ắt là phải đúng rồi. Họ không ngờ rằng bất cứ ai cũng có thể sai lầm, và có cả những người cố tình (sai lầm) vì ý hướng chính trị và mưu đồ tương lai nữa.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn có muốn tiếp tục con đường khó khăn của NGÀY QUỐC HẬN như một NGỌN LỬA nung dũng khí chúng ta tiến tới trước trên con đường CHẤM DỨT CS tại VN hay buông xuôi để CSVN dần dần thắng thế và thống trị cộng đồng hải ngoại. Trả lời câu hỏi ấy thì ta biết PHẢI LÀM GÌ! Phải đi đến cùng trong việc LOẠI TRỪ DỨT KHOÁT chuyện THAY ĐỔI DANH XƯNG NGÀY QUỐC HẬN hầu làm chúng ta buông xuôi ý chí đấu tranh, dâng cộng đồng hải ngoại cho VC. PHẢI QUYẾT LIỆT TRANH ĐẤU từ trong nước ra đến hải ngoại và với những sách lược và thế trận thần kỳ, cũng như phải được hồn thiêng sông núi, anh linh của anh hùng, tử sĩ, tiền nhân dựng nước phù hộ nữa, mới CHẤM DỨT ĐƯỢC CS; chứ không có chuyện dễ dàng! Xin hoan nghênh các phái đoàn VNHN sẽ đi đến Quốc Hội Canada để thuyết minh vấn đề và gửi thư phản kháng lên chính quyền và Quốc Hội Canada. Tại Canada, đồng bào tỵ nạn cần lưu ý các thành phần HHHG đi ngược lại cuộc đấu tranh GIẢI TRỪ CS của Dân Tộc. Đừng có bao giờ tin VC và HHHG, còn không thì công cuộc tranh đấu của chúng ta sẽ đặt dấu CHẤM HẾT!

Các đề xuất thay đổi NGÀY QUỐC HẬN thành một tên khác sẽ còn được đưa ra dài dài, vì đây chính là sách lược của VC theo tinh thần Nghị Quyết 36. Chúng ta nên làm một lần dứt khoát (once for all) kể từ Mùa Quốc Hận 30 tháng Tư năm nay.

Hải ngoại, những ngày đầu năm Dương Lịch 1/2015


TS Nguyễn Bá Long
Chủ Nhiệm Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000

      

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Quốc Kỳ VNCH tung bay dưới bầu trời xanh thẫm bên cạnh bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

Nguồn: Internet E-mail by Nguyễn Quốc Đống chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư, February 4, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang