Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

Giới thiệu Sách
THÔNG BÁO BA QUYỂN SÁCH TÁI BẢN CỦA
T
ÁC GIẢ LIÊN THÀNH
6/14/2014
       

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

SÁCH TÁI BẢNSÁCH TÁI BẢN

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐẶT MUA SÁCH NGAY TỪ NGÀY HÔM NAY & SÁCH SẼ ĐƯỢC GỞI ĐẾN QUÝ VỊ VÀO TUẦN LỄ THỨ NHẤT CỦA THÁNG 8/2014

 

Các tác phẩm do Tác giả Liên Thành biên soạn:

 

1)- Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?
2)- Biến Động Miền Trung
3)- Huế - Thảm Sát Mậu Thân

 

***Ấn phí và cước phí:

1/ Chi phiếu xin gởi về:

Liên Thành
Address: P.O. Box 6147 - Fullerton, CA 92834 - USA
Phone: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

 

 

2/ Đặt sách online

 

 

***Địa chỉ nhận sách TRONG nước Mỹ, xin đặt sách ở đây:

 

 

 

1. Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?
(Tái bản lần thứ 1, 5-2014), dày hơn 650 trang

- Hoa Kỳ: US $40 (kể cả cước phí)

>> Đặt sách

 

 

 2. Biến Động Miền Trung
(Tái bản lần thứ 11, 5-2014), dày hơn 480 trang

- Hoa Kỳ: US $35 (kể cả cước phí)

>>Đặt sách
3. Huế - Thảm Sát Mậu Thân
(Tái bản lần thứ 5, 5-2014), dày hơn 820 trang

- Hoa Kỳ: US $35 (kể cả cước phí)

>> Đặt sách

 

 

 

 

***Địa chỉ nhận sách NGOÀI nước Mỹ, xin đặt sách ở đây:

1. Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?
(Tái bản lần thứ 1, 5-2014), dày hơn 650 trang

- Ngoài Hoa Kỳ: US $70 (kể cả cước phí)

>> Đặt sách

2. Biến Động Miền Trung
(Tái bản lần thứ 11, 5-2014), dày hơn 480 trang

- Ngoài Hoa Kỳ: US $65 (kể cả cước phí)

>> Đặt sách

3. Huế - Thảm Sát Mậu Thân
(Tái bản lần thứ 5, 5-2014), dày hơn 820 trang

- Ngoài Hoa Kỳ: US $70 (kể cả cước phí)

>> Đặt sách

 

 

 

SÁCH TÁI BẢN

 

 

 

SÁCH TÁI BẢN

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐẶT MUA SÁCH NGAY TỪ NGÀY HÔM NAY & SÁCH SẼ ĐƯỢC GỞI ĐẾN QUÝ VỊ VÀO TUẦN LỄ THỨ NHẤT CỦA THÁNG 8/2014

Các tác phẩm do Tác giả Liên Thành biên soạn:

1)- Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?
2)- Biến Động Miền Trung
3)- Huế - Thảm Sát Mậu Thân

 

***Ấn phí và cước phí:

1/ Chi phiếu xin gởi về:

Liên Thành
Address: P.O. Box 6147 - Fullerton, CA 92834 - USA
Phone: 626-257-1057
Email:
ubtttadcsvn.vg@gmail.com

 

 

2/ Đặt sách online

 

>>ĐẶT SÁCH - Địa Chỉ Nhận Sách TRONG Nước Mỹ


>>ĐẶT SÁCH - Địa Chỉ Nhận Sách NGOÀI Nước Mỹ

 


 

Yểm Trợ Quỹ Pháp Lý Truy Tố Cộng Sản Việt Nam

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by  UBTTTADCSVN chuyển
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/06/thong-bao-ba-quyen-sach-tai-ban-cua-tac.html

Đăng ngày Chúa Nhật, June 15, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH