Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

Phần 1

Video Buổi Hội Thảo Đặc Biệt và ra mắt tác phẩm
Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc
tại Thư Viện Việt Nam, Thứ Bảy 15-2-2014

oOo

Đính kèm dưới đây là Phần 1 Video Buổi Hội Thảo Đặc Biệt và ra mắt tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, và cùng hội luận với tác giả Liên Thành tại THƯ VIỆN VIỆT NAM, 10872 Westminster Ave. #214, Garden Grove CA 92834 vào 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014, với khoảng 200 Quý đồng bào và Quý chiến hữu đã đến tham dự.

    

   

 

 

Phần 2

Video Buổi Hội Thảo Đặc Biệt và ra mắt tác phẩm
Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc

oOo

Đính kèm dưới đây là Phần 2/2 Video Buổi Hội Thảo Đặc Biệt và ra mắt tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, và cùng hội luận với tác giả Liên Thành tại THƯ VIỆN VIỆT NAM, 10872 Westminster Ave. #214, Garden Grove CA 92834 vào 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014, với khoảng 200 Quý đồng bào và Quý chiến hữu đã đến tham dự.

    

   

 

 

Sách Mới Xuất Bản

Điể sách: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?

Ấn phí và cước phí:

1- Credit Card, Paypal:

- Ngoài Hoa Kỳ: $70.00USD (Mỹ kim) (kể cả cước phí, đã điều chỉnh giá biểu) - Xem chi tiết & Đặt sách

- Trong Hoa Kỳ: $40.00USD (kể cả cước phí) - Xem chi tiết & Đặt sách

2- Check, Money Order:

Liên Thành
P.O.Box 6147, Fullerton CA 92834 - USA
Điện thoại:
626-257-1057.
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com


Khối Kỹ Thuật/UBTTTADCSVN
    

oOo

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Các trang liên hệ: Thư mời... | Điểm sách...1 | Điểm sách...2 | Hình ảnh buổi ra mắt sách | Ý kiến Độc giả | Phần Hội thảo | Thư mời lần 2
Hình ảnh buổi ra mắt sách lần 2 | Video buổi Hội luận lần 2 | Thư cảm tạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by  UBTTTADCSVN chuyển
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/03/phan-1-video-buoi-hoi-thao-ac-biet-va.html

Đăng ngày Thứ Ba, March 4, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH