Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057

Email:
ubtttadcsvn.vg@gmail.com

oOo

Thư mời
Tham dự buổi ra mắt sách:

Tác giả Liên Thành

Địa điểm: Thư Viện Việt Nam
10872 Westminster Ave. #214, Garden Grove CA 92834
Thời gian: Ngày Thứ Bảy 15-2-2014 từ 13:00-16:00 giờ
ĐT: Liên Thành: (626)257-1057

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

THƯ MỜI THAM DỰ
Buổi Ra Mắt Sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay
Tội Đồ Dân Tộc của tác giả Liên Thành

Orange County, ngày 8 tháng 2 năm 2014.

Trân trọng kính mời:

- Quý Đồng Bào.
- Quý vị Cựu Viên Chức Đệ I và Đệ II VNCH.
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí.
- Quý Hội Đoàn QUÂN LỰC VNCH và CSQG.

Đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, và cùng hội luận với tác giả Liên Thành tại:

THƯ VIỆN VIỆT NAM
Địa chỉ: 10872 Westminster Ave. #214, Garden Grove. CA 92834.
Vào ngày Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014.
Thời gian từ 13:00 giờ - 16:00 giờ.
Điện thoại: Liên Thành: 626-257-1057.

Điể sách: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?

Trân trọng kính mời.Tịnh Ngọc
Trưởng Khối Kỹ Thuật/UBTTTADCSVN

    

oOo

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Các trang liên hệ: Thư mời... | Điểm sách...1 | Điểm sách...2 | Hình ảnh buổi ra mắt sách | Ý kiến Độc giả | Phần Hội thảo | Thư mời lần 2
Hình ảnh buổi ra mắt sách lần 2 | Video buổi Hội luận lần 2 | Thư cảm tạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Internet E-mail by  UBTTTADCSVN chuyển
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/02/thu-moi-tham-du-buoi-ra-mat-sach-thich.html

Đăng ngày Thứ Hai, February 10, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH