Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)


Nhật Trường

Tên anh có thể là Nguyễn Khoa Nam
Lê Văn Hưng, là Hồ Ngọc Cẩn.
Tên anh tên gọi người lính chống tăng,
Xế 30 còn mê mãi bắn,
Cổng
Hoàng Hoa máu ướt áo hoa dù.

Tên anh có thể là
Lê Nguyên Vỹ,
Phạm Văn Phú, là Trần Văn Hai
Hay An Lộc địa ngày cuồng pháo tới nhanh
Quên xưng danh lần poncho gói kín,
anh
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân.


Người chiến sĩ, người chiến sĩ, chiến sĩ,
chiến sĩ không bao giờ chết.
Người chiến sĩ, người chiến sĩ,
chiến sĩ Tổ Quốc không bao giờ quên.
Người lính
Lê Lợi, người lính Hưng Đạo,
người lính Quang Trung đó anh, đó anh.
Người lính chiến
Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

Tên anh có thể là Nguyễn Văn Đương
Phạm Phú Quốc, là
Ngụy Văn Thà.
Tên anh là một ám số đơn sơ.
Chết oan khiên trại tù không pháp án,
Hoàng Liên Sơn, Thanh Hóa, Z30.


Xin tha thiết gọi tên chung Chiến Sĩ,
Để mãi mãi khắc ghi đến ngìn đời.
Để nối tiếc thương chung với lời thề.
Nối tiếp bước chân người lính trở về
Giải phóng quê hương đọa đày.

Chiến Sĩ ơi! Chiến Sĩ ơi!
Muôn đời, muôn đời muôn đời
....


Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ Lướt không trung...


Nhạc nền: Gọi tên Anh là Lính (Nhật Trường)

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)