TOUTES LES FEMMES SONT BELLES

Mọi phụ nữ đều xinh đẹp

Bạn tắt nhạc nền bên dưới nếu nó đang hát trước khi bấm nút "Play" để xem phim chớp bóng trên đây
(Chú ý: Nếu trên màn ảnh chỉ hiện lên chữ "x" màu đỏ ở trên tận cùng góc trái, hay không có gì hết,
thì bạn nên điều chỉnh chương trình Internet Browser của bạn cho chạy "Run
Signed ActiveX controls")

Chú ý: Nếu bạn không muốn dùng "Signed Activex control" để xem phim on-line, bạn có thể bê cuộn phim này về máy
bằng cách "Right-click" vào đây [48MB], & chọn "Save target as", sau đó hướng dẫn chương trình để lưu trữ phim vĩnh viễn
vào bộ đĩa (Hard Disk Drive/HDD) trên máy bạn.  Và từ đây bạn có thể nhẩn nha xem phim khi có thời gian.
Phim được thiết lập ở dạng Windows Media Video (WMV), vì thế máy của bạn phải được trang bị
chương trình Microsoft/Windows Media Player thì mới xem phim được.
 Muốn điều chỉnh màn ảnh, bạn "
right-click" ngay trên
màn hình và chọn "
Zoom", sau cùng chọn "khổ (size)" của màn hình.

 

Nhạc nền: Mọi phụ nữ đều xinh đẹp [700KB]

Bản Microsoft Power Point Presentation Viewer (PPS) [3.5MB]

 

Nguồn: Internet E-mail By Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TĐ, TCĐT/SĐND, QL-VNCH chuyển

 

Đăng ngày Thứ Hai, January 9th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH