PHẢI LÊN TIẾNGNhạc & Lời: Anh Bằng

Cờ Vàng VNCH lướt trùng dương

Asia DVD Kỷ niệm 36 năm viễn xứ - Dòng nhạc lưu vong (2011)

TRƯỜNG SA là máu của ta!
HOÀNG SA là thịt của ta!
Đất nước ta là xương là máu ông cha để lại.
Quân bành trướng đừng mong xâm lấn.
Kia còn bao mồ chôn quân Tống.
Hỏi quân thù, hỏi quân thù còn nhớ hay không?

Việt Nam nòi giống Lạc Long.
Cùng nhau thề nguyền đồng tâm.
Quyết đứng lên dựng xây Tổ Quốc thân yêu trường tồn.
Không để đất vào tay quân cướp.
Dân tộc ta vùng lên anh dũng.
Sống oai hùng, sống kiên cường đòi lại biển Đông.

ĐK

Đừng im tiếng! Mà phải lên tiếng!
Khi quân thù vào cướp quê hương.
Đoàn kết lại tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên.
Đừng im tiếng! Mà phải lên tiếng!
Khi quân thù giết hại dân ta.
Dòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta.

KẾT

ĐỪNG IM TIẾNG! MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
ĐỪNG IM TIẾNG! MÀ PHẢI LÊN TIẾNG!
MÀ PHẢI LÊN TIẾNG...............!

Bạn bấm nút "Play" bên trên để xem Ca đoàn trình diễn

Phần âm thanh (Audio only): Phải Lên Tiếng (Ca Đoàn Ngàn Khơi hợp xướng)

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=xQ5B3q1I3Z0&feature=youtu.be

 

Đăng ngày Thứ Năm, APR 28th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A72-SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH