C
NƯỚC ĐẤU TRANH


Nhạc & Lời: Anh Bằng & Lê Dinh
Asia DVD Kỷ niệm 36 năm viễn xứ - Dòng nhạc lưu vong (2011)

Cờ Vàng VNCH lướt trùng dương

PK1
Cả nước đứng lên oai hùng,
Cả nước tiến lên không ngừng,
Thề toàn dân thương nhau,
Lời thề ghi bằng máu,
Quật cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu.

PK2
Đuổi lũ ác ôn điên rồ,
Cả nước nói lên căm thù,
Thù giặc kia vô lương,
Thù chủ trương bành trướng,
Thù cướp biển quê hương.ĐK
Ai đã cấm dân hận quân xâm lăng?
Ai đã bắt quân vội vàng đầu hàng?
Ai cướp bút anh trên trang nhật báo,
Cướp trái tim tôi khi Việt Nam thương đau.

PK3
Tổ quốc chúng ta anh hùng,
Cả nước đấu tranh kiên cường,
Vì tình yêu non sông,
Vì tình thương nòi giống,
Vượt sóng đòi biển Đông....


dạo đàn....

Bạn bấm nút "Play" bên trên để xem Ca đoàn trình diễn

Phần âm thanh (Audio only): Cả Nước Đấu Tranh (Ca Đoàn Ngàn Khơi hợp xướng)

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=Wmeu-Fvn7Ng

Đăng ngày Thứ  Hai, MAY 23rd, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A72-SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH