Chào Quốc Kỳ VNCH Lá cờ thiêng 
 

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
 
 
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
 
Nhạc nền: Bài hát Quốc Ca VNCH

 

Đăng ngày Thứ Sáu, AUG 20, 2009
Ban Kỹ thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH