Bắc đẩu tinh

Thông báo

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN VÀ BAN CHẤP HÀNH LHCCS VNCH
v
ùng HOA THỊNH ĐỐN và PHỤ CẬN
Niên khóa 2016-2018

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

      

Kính gởi quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

Kính thưa quý chiến hữu,

Xin kính chuyển đến quý chiến hữu danh sách quý Niên Trưởng Cố Vấn và các thành viên trong Ban Chấp Hành đã được nhật tu tính đến ngày hôm nay, 22 tháng 03 năm 2016.

BAN CỐ VẤN:

Niên Trưởng Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh,
Niên Trưởng Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh,
Niên Trưởng Thiếu Tướng Phạm Duy Tất,
Chiến Hữu Đoàn Hữu Định,
Chiến Hữu Tạ Cự Hải Cố Vấn Công Tác và Ngoại Vận.

BAN CHẤP HÀNH:

CH Nguyễn Văn Tần, HQ, Chủ Tịch,
CH Nguyễn Thị Bé Bảy, NQN, Phó Chủ Tịch,
CH Bùi Văn Thông, BĐQ, Tổng Thư Ký,
CH Phó Hòa, TĐ, Tổng Thủ Quỹ,
CH Tạ Cự Nguyên, HQ, Ủy Viên Kế Hoạch,
CH Bùi Dương Liêm, CTCT, Ủy Viên Truyền Thông,
CH Nguyễn Trấn Quốc, TQLC, Ủy Viên Nghi Lễ,
CH Nguyễn Hưng Thái, BĐQ, Ủy Viên Thương Phế Binh,
CH Châu Huyết Hùng, HQ, Ủy Viên Văn Nghệ,
CH Ngô Anh Tuấn, GĐMĐ, Ủy Viên Kỹ Thuật,
Một chiến hữu TQLC, Ủy Viên An Ninh,
Hậu Duệ Tạ Xuân Hòa, Ủy Viên Hậu Duệ,
Ban kỹ thuật GĐMĐ, Yểm trợ Trang điện tử LHCCS/HTĐ&PC (Web site),
CH Trần Kim Long, KQ, Ủy Viên Yểm Trợ Công Tác,
CH Ông Phan Thanh TĐ, Ủy Viên Yểm Trợ Công Tác.

Danh sách trên đây sẽ được nhật tu tùy theo nhu cầu và sẽ thông báo đến quý chiến hữu ngay sau khi nhật tu.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Tần - HTĐ
Chủ Tịch
LHCCS/VNCH/HTĐ và PC
Ngày 22/03/2016

      

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Huy Hiệu Lục Quân VNCH (trái), Điện Capitol tại thủ đô Mỹ, BĐVN (giữa), & Bộ Huy hiệu các đơn vị Bộ Binh QLVNCH (phải). Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by MN Nguyễn Hưng Thái chuyển

 

Đăng ngày Thứ Tư Tuần Thánh, March 23, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

Địa chỉ liên lạc: P.O. BOX 5055. Springfield, VA 22150
Điện thoại: 703-238-0736
E-Mail: lienlaclhccshtd@lhccshtd.org
Trở lại đầu trang